Certyfikat NCSA Cyber Security Incident Handler

Certyfikat: NCSA Cyber Security Incident Handler

Identyfikator egzaminu: NCSA-CSIH-E

           

Tematyka egzaminy

 • Bezpieczeństwo informacji oraz klasyfikacji informacji
  • Polityka bezpieczeństwa informacji
  • Normy i standaryzacja systemów bezpieczeństwa informacji
  • Proces klasyfikacji informacji
 • Analiza źródeł ryzyk oraz analiza ryzyk
  • Standardy analizy ryzyk
  • Analiza źródeł ryzyk vs analiza ryzyk
  • Wprowadzenie do przeprowadzania analizy źródeł rycyk
 • Analiza wpływu
  • Standardy analizy wpływu
  • Wprowadzenie do procesu przeprowadzania analizy
  • Wprowadzenie do przeprowadzania analizy wpływu
 • Proces zarządzania ryzykiem oraz cyklogramy w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
  • Wymagania prawne związane z procesami zarządzania ryzykiem
  • Cyklogramy wykonywania analiz
  • Rekurencja wykonywania analiz
 • Analiza podatności oraz klasyfikacja podatności
  • Systemy identyfikacji i rejestrowania podatności.
  • Metody wykrywania podatności
  • Raportowanie podatności
  • Bazy danych znanych podatności
  • Obowiązki dostawców w odniesieniu do zidentyfikowanych podatności
  • Regulacje prawne
 • Źródła danych dla systemów identyfikacji zdarzeń
  • Kopia ruchu
  • Analiza strumienia ruchu
  • Logi urządzeń pośredniczących, systemów operacyjnych, usług oraz interakcji system operacyjny – usługa.
  • Rejestrowanie zdarzeń poprawnego działania systemów oraz usług.
  • Rejestrowanie zdarzeń niepoprawnego działania systemów oraz usług.
  • Interpretacja zdarzeń.
  • Identyfikacja zdarzeń jako incydent.
  • Korelacje pomiędzy zdarzeniami.
  • Zdarzenia poprawnego działania ich korelacje wzajemne.
 • Obsługa zdarzeń oraz incydentów
  • Omówienie zagadnień czym jest incydent.
  • Identyfikacja poziomów krytyczności incydentów.
  • Incydenty krytyczne w ujęciu Rozporządzenia do Ustawy o KSC
  • Procesy postepowania ze zdarzeniami.
  • Procesy postępowania z incydentami
  • Role w procesie i organizacji
  • Obowiązku organizacji w procesie identyfikacji zdarzeń, incydentów oraz klasyfikacji incydentów
  • Obsługa infrastruktury po wystąpieniu incydentu.
  • Analiza bezpieczeństwa organizacji, a incydenty.
  • Narzędzia obsługi i archiwizacji danych źródłowych
  • Narzędzia gromadzenia, zarządzania i archiwizacji zdarzeń
  • Narzędzia obsługi incydentów
 • Procesy, procedury oraz instrukcje:
  • Obsługi incydentów.
   • Regulacje prawne
   • Standardy obsługi incydentów
  • Reagowania na incydenty
   • Zarządzanie ludźmi
   • Zarządzenia wiedzą
   • Zespół cyberbezpieczeństwa
   • Wiedza technologiczna obsługi klasyfikacji incydentów
  • Procesy, procedury oraz instrukcje działań po incydencie
  • Narzędzia zarządzania procesami, procedurami oraz instrukcjami
  • Systemy bezpieczeństwa informacji, a standaryzacja.
 • Struktura SOC (Security Operation Center) oraz rola w procesie zarządzania bezpieczeństwem
  • Narzędzia systemów dla SOC
  • Architektura poprawnego i kompleksowego zbierania danych dla systemów wspierających SOC.
  • Struktura SOC
  • Zespoły reagowania.
 • Zagrożenia związane z podatnościami systemów
  • Zagrożenia i incydenty związane ze złośliwym oprogramowaniem
   • Rodzaje zagrożeń.
   • Rodzaje i klasyfikacja złośliwego oprogramowania
   • Sposób działania i cel złośliwego oprogramowania.
   • Struktura złośliwego oprogramowania.
   • Identyfikacja zagrożenia.
   • Główne błędy użytkowników prowadzące do incydentów.
   • Mechanizmy bezpieczeństwa.
   • Narzędzia ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
   • Działanie systemów antywirusowych.
   • Sygnatury i rozpoznawanie złośliwego oprogramowania.
  • Zagrożenia i incydenty związane z pocztą elektroniczną
   • Rodzaje zagrożeń.
   • Rodzaje i klasyfikacja zagadnień związanych z pocztą elektroniczną
   • Identyfikacja zagrożenia.
   • Główne błędy użytkowników prowadzące do incydentów.
   • Mechanizmy bezpieczeństwa.
   • Narzędzia ochrony dla systemów poczty elektronicznych.
   • Klasyfikacja danych przetwarzanych i przesyłania w systemach pocztowych.
   • Dane przekazywane w poczcie elektronicznej a prawo.
   • Poczta w chmurze i zagrożenia.
  • Zagrożenia i incydenty związane z usługami WEB
   • Rodzaje zagrożeń.
   • Rodzaje i klasyfikacja zagadnień związanych z usługami WEB
   • Identyfikacja zagrożenia.
   • Główne błędy użytkowników prowadzące do incydentów.
   • Mechanizmy bezpieczeństwa.
   • Narzędzia ochrony systemów i aplikacji WEB
   • Testy penetracyjne oraz podatności aplikacji.
  • Zagrożenia i incydenty związane z systemami informatyzacji systemów przemysłowych
   • Rodzaje zagrożeń.
   • Rodzaje i klasyfikacja systemów przemysłowych
   • Rodzaje i klasyfikacja danych przemysłowych
   • Identyfikacja zagrożenia.
   • Główne błędy użytkowników prowadzące do incydentów.
   • Główne błędy infrastruktury prowadzące do incydentów.
   • Mechanizmy bezpieczeństwa.
   • Narzędzia ochrony oraz mechanizmy zapewnienia ciągłości działania.
  • Zagrożenia i incydenty związane z systemami informatyzacji systemów medycznych
   • Rodzaje zagrożeń.
   • Rodzaje i klasyfikacja zagadnień związanych obsługą i działaniem systemów medycznych
   • Identyfikacja zagrożenia.
   • Główne błędy użytkowników prowadzące do incydentów.
   • Główne błędy architektury i sposobu użycia systemów prowadzące do incydentów.
   • Mechanizmy bezpieczeństwa.
   • Narzędzia ochrony dla systemów medycznych.
   • Klasyfikacja danych przetwarzanych i przesyłania w systemach medycznych.
   • Dane systemów w chmurze i zagrożenia.
   • Dane medyczne w chmurze – obostrzenia i wymagania prawne.
   • Zarządzanie systemami medycznymi.
   • Kopie zapasowe systemów medycznych oraz ich przechowywanie.
  • Zagrożenia i incydenty związane z systemami informatyzacji systemów usług publicznych
   • Rodzaje zagrożeń.
   • Rodzaje i klasyfikacja zagadnień związanych obsługą i działaniem systemów usług publicznych
   • Identyfikacja zagrożenia.
   • Główne błędy użytkowników prowadzące do incydentów.
   • Główne błędy architektury i sposobu użycia systemów prowadzące do incydentów.
   • Mechanizmy bezpieczeństwa.
   • Narzędzia ochrony dla systemów usług publicznych.
   • Klasyfikacja danych przetwarzanych i przesyłania w systemach usług publicznych.
   • Dane systemów w chmurze i zagrożenia.
   • Dane medyczne w chmurze – obostrzenia i wymagania prawne.
   • Zarządzanie systemami usług publicznych
   • Kopie zapasowe systemów medycznych oraz ich przechowywanie.
  • Zagrożenia związane z podatnościami architektury
   • Zagrożenia i incydenty związane z urządzeniami pośredniczącymi.
   • Zagrożenia i incydenty związane z systemami monitoringu.
   • Zagrożenia i incydenty związane z systemami bezpieczeństwa.
   • Zagrożenia i incydenty związane z zapewnieniem ciągłości działania.
  • Informatyka kryminalistyczna w IT oraz w OT.
   • Wymagania prawne
   • Procedury informatyki kryminalistycznej w IT
   • Procedury informatyki kryminalistycznej w OT
   • Podejście do środowisk o charakterze wysokiej czułości na transmisje danych.
   • Zabezpieczanie danych.
  • Monitoring systemów IT i OT w trybie ciągłym wraz z zabezpieczeniem danych w formacie surowym.
   • Zarządzenia źródłami danych.
   • Tryby pracy systemów monitoringu.
   • Monitoring systemów, a ciągłość działania.
   • Techniki monitoringu obiektów niewspieranych przez producenta.
   • Techniki monitoringu systemów niezarządalnych.
   • Zarządzanie danymi.
  • Systemy analizy danych źródłowych, korelacji danych oraz systemu reakcji na incydenty w trybie automatycznym oraz ręcznym.
   • Systemy SIEM
   • Systemy SOAR
  • Wektory ataków oraz źródła incydentów.
   • Wektory ataków
   • Obsługa oraz reagowanie na incydenty wynikające z różnych wektorów ataków.
   • Obsługa oraz reagowanie na incydenty w odniesieniu do źródeł danych zidentyfikowanych incydentów.
  • Usługi w chmurze – zagrożenia, zagadnienia prawne przetwarzania danych oraz dostępność danych w chmurze.
   • Aspekty prawne
   • Zarządzanie danymi w chmurze
   • Ochrona danych w chmurze
  • Bezpieczeństwo
   • Definicja bezpieczeństwa
   • Ciągłość działania
   • Ochrona wewnętrzna
   • Definicja stref bezpieczeństwa
   • Ochrona stref bezpieczeństwa
   • Punkty styku i ich ochrona

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, pytań typu przeciągnij i upuść oraz pytań wymagających uzupełnienia pojęć.

Egzamin przeprowadzany w formie online, przeprowadzanego w Centrum Szkoleniowym NCSA.


Czas trwania egzaminu:

3 godzin


Nazwa certyfikatu:

NCSA Cyber Security Incident Handler


Identyfikator egzaminu:

NCSA-CSIH-E


Termin ważności certyfikatu

Certyfikat jest ważny 3 lata


Polityka ponownej certyfikacji:

W celu recertyfikacji uczestnik musi ponownie zdań egzamin certyfikujący lub zdobyć wymaganą liczbę 100 punktów w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa.


Polityka zmiany terminu egzaminu:

Termin egzaminu może być przełożony nie później niż na 2 dni przed ustaloną datą egzaminu. (48 godzin).


Polityka ponownego podejścia do egzaminu

Ponowne podejście do egzaminu jest możliwe po 30 dniach.


Strony

Kontakt z Nami

tel. 71 307 25 65
Graniczna 6,
52-116 Iwiny


Zapisz się do newslettera

Uzupełnij wymagane pole.