Certyfikat NCSA Industrial Defence Assiociate

Certyfikat: NCSA Industrial Defence Assiociate

Identyfikator egzaminu: NCSA-IDA-E

           

Tematyka egzaminy

 • Industrial Control System (ICS)
  • Standardy budowy ICS
  • Struktura i działanie ICS
  • Rozwiązania ICS
 • Charakterystyka środowiska OT (Operational Technologies)
  • Standardy budowy ICS
  • Struktura i działanie ICS
  • Architektura OT
 • Budowa komponentów środowiska OT
  • Standardy komponentów OT
  • Charakterystyka głównych dostawców rozwiązań dla OT
  • Budowa PLC
  • Narzędzia programowania i zarządzania PLC
  • Kontrola zmian PLC
  • Budowa systemów SCADA
  • Zarządzenie systemami SCADA
  • Kontrola zmian w SCADA
  • Ciągłość działania systemu SCADA
  • Budowa systemów PI
  • Zarządzenie systemami PI
  • Kontrola zmian w PI
  • Ciągłość działania systemu PI
  • Budowa systemów DCS
  • Zarządzenie systemami DCS
  • Kontrola zmian w DCS
  • Ciągłość działania systemu DCS
 • Zagrożenia dla systemów ICS
  • Dobrze znane ataki na systemy przemysłowe
  • Zrozumienie źródeł ataków
  • Omówienie przyczyn skuteczności ataków
  • Mechanizmy i narzędzia przeciwdziałania zaprojektowane na podstawie znanych ataków.
 • Monitoring oraz aktywna analiza środowiska OT
  • Metody monitoringu
  • Źródła danych
  • Aktywne zbieranie danych
  • Aktywna analiza danych
  • Aktywne porównanie stanu obiektów
  • Narzędzie monitoringu
  • Ograniczenia w monitoringu środowisk OT
  • Możliwości monitorowania w środowiskach OT
 • Wykrywanie zagadnień ICS
  • Identyfikacja zdarzeń
  • Korelacje zdarzeń
  • Wykrywanie incydentów
  • Kryminalistyka cyfrowa
 • Aktywna ochrona ICS
  • Wyzwania aktywnej ochrony ICS
  • Analiza studium przypadków aktywnej ochrony.
  • Wykrywanie i zarządzanie nowymi obiektami.
  • Wdrażanie systemów w ICS
 • Ciągłość procesowa ICS
  • Standardy zapewnienia ciągłości działania
  • Regulacje prawne
 • Analiza ruchu, protokołów, struktur ICS
  • Zrozumienie wyzwań analizy ruchu
  • Zrozumienie protokołów przemysłowych
  • Zrozumienie struktur ICS
  • Zrozumienie wyzwań dla bezpieczeństwa ICS
 • Obsługa incydentów
  • Monitoring zdarzeń
  • Identyfikacja podatności
  • Identyfikacja incydentów
  • Archiwizacja logów, danych systemów monitoringu, danych systemów cyberbezpieczeństwa
   • Zrozumienie systemów monitoringu
   • Zrozumienie systemów SIEM
   • Zrozumienie systemów SOAR
  • Ciągłość działania: manipulacja danych, manipulacja programów, zagrożenia wewnętrzne w ICS.
   • Zarządzanie zasobami
   • Techniki zakłócenia działania systemów przemysłowych
   • Znajomość głównych, znanych metod ataku
   • Kontrola zmiany w systemach i komponentach przemysłowych
   • Główne wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego ICS

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wybory, pytań typu przeciągnij i upuść oraz pytań wymagających uzupełnienia pojęć.

Egzamin przeprowadzany w formie online, przeprowadzanego z Centrum Szkoleniowego NCSA.


Czas trwania egzaminu:

3 godzin


Nazwa certyfikatu:

NCSA Industrial Defence Assiociate


Identyfikator egzaminu:

NCSA-IDA-E


Termin ważności certyfikatu

Certyfikat jest ważny 3 lata


Polityka ponownej certyfikacji:

W celu recertyfikacji uczestnik musi ponownie zdań egzamin certyfikujący lub zdobyć wymaganą liczbę 100 punktów w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa.


Polityka zmiany terminu egzaminu:

Termin egzaminu może być przełożony nie później niż na 2 dni przed ustaloną datą egzaminu. (48 godzin).


Polityka ponownego podejścia do egzaminu

Ponowne podejście do egzaminu jest możliwe po 30 dniach.


Strony

Kontakt z Nami

tel. 71 307 25 65
Graniczna 6,
52-116 Iwiny


Zapisz się do newslettera

Uzupełnij wymagane pole.